Om oss

Projektilens ekonomiska förening bildades vid halvårsskiftet 2001, Projektilen arbetar i nära samverkan med, Kils kommun, Kilsbostäder och företagarföreningen Kil-Sam. Vi utför alla typer av uppdrag till både företag och privatpersoner,

 

Affärsidé

Projektilen Ek för. har en dubbel affärsidé, att utveckla människan samtidigt som man producerar och säljer varor och tjänster. Det tror vi kan bli till en hållbar långsiktig lösning som gynnar alla.

Vision

Skapa effektiva lösningar som bidrar till bättre lönsamhet för våra samarbetsparter och ger människor möjlighet att utvecklas

Värdegrund

Starkt kundfokus.
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Vi hittar lösningar tillsammans

Styrelsen

Ordförande:  Ing-Britt Bergström tel 0554-14720
Övriga ledamöter är Kent Wallin, Torbjörn Tuback, Marianne Kjellström, Hasse Norström, Ann-Louise Samuelsson
Firmatecknare: Mikael Kindberg, Ing-Britt Bergström.


För mer information e-posta till mikael.kindberg@projektilen.com eller ring  070-3880677

Hört från kund

Ni har verkligen lyckats få till det precis som vi vill ha det! /Anders